Sunday, January 9, 2022

220, Chapter 33

Ga-graduate na si Yuan sa college pero hindi pa rin niya alam kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Parang inaanod na lang siya parito't paroon ng mga pangyayari sa paligid. 

Graduation? Trabaho? Gig? Outing? Canada?

Sige lang. Kahit ano. Kahit saan. Tutal, kailangan niya rin naman ng mapaglilipasan ng oras.

Kaso, pa'no kung may gustong makisali? Pa'no kung 'yong makikisali ay nagpapaalala sa kanya ng nakaraan?


Feedback makes me thrive. Please don't forget to leave a comment or reaction. Happy reading!


Buy Me A Coffee